Welkom

 Kom ook naar de oprichtingsvergadering 17/11!

Klik op de knop hierboven en voeg deze toe aan je agenda / calendar.


[UPDATE]
Goede dag dames en heren,

Voor uw aller informatie plaats ik hieronder het plan van aanpak. Wij zijn redelijk tevreden met het aantal aanmeldingen tot heden, maar het kan altijd beter! Wij weten ook dat er een groot aantal onder u ons plan een warm hart toedragen.

 Daarom doe ik namens alle veteranen en hun gezinnen die de hulp van deze ‘non profit stichting’ goed kunnen gebruiken, een oproep om u ook als vrijwilliger, bestuurslid, buddy, nuldelijnswerker, hulpverlener, donateur, etc. aan te melden om bij de oprichtingsvergadering aanwezig te zijn.

 

Omdat intussen de voorbereidingen van een t.v uitzending over dit onderwerp in volle gang zijn, verwachten wij na de uitzending een grote toeloop van hulpvragen. Aan dit programma werken diverse veteranen mee, die met PTSS kampen. Maar er zal ook een moedige partner van een overleden veteraan met PTSS, haar verhaal doen!    

 

U kunt u natuurlijk ook altijd zo aanmelden! Uw persoonlijke inzet is van groot belang voor het slagen van deze gezamenlijke missie! Ingeval u zich prive wil aanmelden, stuur dan even via ‘bericht’ een aanmelding. Gaat u ook met ons de uitdaging aan?

 

Met vriendelijke groeten, Dick Dooms

 Plan van aanpak

 1.     Het is tijd om een bewustzijnsverandering op gang te brengen, onder militairen, veteranen en de Nederlandse samenleving m.b. tot het ontbreken van voldoende professionele hulp ten aanzien van veteranen die leiden aan de gevolgen van PTSS, en vaak vanwege schaamte, onmacht, depressie, etc. niet naar de hulpverlening durven gaan. De Nederlandse samenleving denkt mogelijk dat alles prima geregeld is, en weet misschien niet waar zij ook mede voor verantwoordelijk is, het wordt tijd dat daar verandering in komt.

 

2.      Dit willen wij bereiken door middel van een Nationale inzamelingsactie zoals in het verleden ook voor de kankerbestrijding, natuurrampen, etc. zijn gehouden in samenwerking met de publieke en of commerciële omroepen. Tijdens een dergelijk programma zal de nadruk komen liggen op het bewust worden bij de gehele samenleving van de psychise impact die een missie voor de veelal jonge veteranen met zich mee kan brengen, en die tot nu toe bij het grote publiek onbekend zijn.

 

3.      Duidelijk is dat nu ruim 7000 van deze mannen en vrouwen veelal ernstige gevolgen in hun dagelijks bestaan ondervinden. Zoals angststoornis, geprikkeldheid, niet kunnen slapen, sociaal isolement, werkloosheid, en vooral eenzaamheid, omdat men zich niet begrepen voelt. De gevolgen laten zich raden voor de veteraan, zijn gezin en familie. Er ontstaat vaak werkloosheid, financiële problemen, relaties gaan stuk, kinderen leiden er onder dat papa of mama zo veranderd is.

 

4.      Een groot deel van deze veteranen met PTSS, heeft gelukkig de weg naar de hulpverlening gevonden. Helaas is dat voor een onbekende groep niet het geval. Wantrouwen, schaamte, en onmacht zijn hiervan vaak de redenen. Daarnaast is er nog een groot aantal veteranen die de hulpverlening vroegtijdig heeft verlaten. Bijvoorbeeld omdat hij of zij zich niet begrepen voelt door de hulpverlenende instantie, of de behandeling naar zijn of haar mening niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Een landelijke bewustwordingsactie zal drempelverlagend werken, en de omgeving van de veteraan informeren dat zij er niet langer alleen voor staan.

 

5.      De stichting “Vrienden van Veteranen” gaat daarom veel meer nadruk leggen op de belangen van veteranen met PTSS, maar ook de groep die lichamelijk gewond zijn geraakt, met hun gezinnen en families die nu om wat voor reden dan ook, onvoldoende of in het geheel niet geholpen worden. Daarvoor wil de stichting gezinnen uit hun isolement halen door te helpen passende hulpverlening aan te bieden.

 

6.      Bijv. een weekje vakantie te organiseren, een helpende hand te bieden bij het vinden van een baan, de gezinnen/familie van overleden veteranen bijstaan, een landelijk netwerk van vrijwillige buddy’s/hulpverleners opzetten, samenwerking nastreven met defensie, de hulpverlenende instanties, die naar onze opvatting nog beter onderling zouden kunnen samenwerken. ‘Last but not least,’ Nauw gaan samenwerken met de veteranenstichtingen die in de steden en dorpen al operationeel zijn. Een aantal heeft het belang van een samenwerking al opgepakt, door aanwezig te zijn tijdens de oprichtingsvergadering!

 

7.      De stichting “Vrienden van Veteranen” is van mening dat het tijd is om voor deze grote groep mensen, naar onze schatting c.a. 12.000 belanghebbenden een stevige hand te reiken. Het zijn onze mannen en vrouwen die klaar stonden en nog staan,  voor onze vrede en veiligheid. Nu is het tijd dat wij er zijn voor hen! Om deze doelen binnen een redelijke termijn te realiseren is er veel geld nodig.

 

U bent toch ook een vriend van onze veteranen? Helpt u daarom mee helpen door          een bijdrage over te maken aan de stichting “Vrienden van Veteranen?”

Je bent beland bij de PTSS website voor veteranen, hun partners en familieleden en oud collega’s. Welkom, nogmaals.
We willen hier vrijblijvend en onafhankelijk hulp bieden, aan jou, je familie en andere (indirecte mede-) slachtoffers.

Hieronder enkele voorbeelden van verschijnselen die zouden kunnen duiden op PTSS;

  • Moeite met inslapen of doorslapen.
  • Irritatie of woede-uitbarstingen.
  • Concentratieproblemen.
  • Extreme waakzaamheid.
  • Ernstige schrikreacties.

Kijk vooral eens rond en praat eens met oude makkers. Dat kan op de Facebook pagina. We willen je graag helpen om je leven en dat van je gezin makkelijker te maken, je weer in het zadel te helpen en de spiraal van de negatieve effecten weer opwaarts te krijgen.

Sommige uitzendingen blijken niet over….

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s